Skip to content

EYE UNIQUE, INIQUE

ตาสองชั้นที่เป็น
ธรรมชาติคือ?

การเนรมิตรตาสองชั้นให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติ
ดั่งความสวยมาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ด้วยเทคนิคฝีมือที่ละเอียด
และปราณีตของไอนีค

Eye UniqueINIQUE

คิดถึงไอนีค
ถ้าต้องการความสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

โครงสร้างของดวงตานั้นมีด้วยกัน 3 สิ่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของตาสองชั้นเช่นกัน การทำตาสองชั้นให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติที่ไอนีคนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมด 3 ข้อเพื่อให้ได้ตาสองชั้นที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม

เนรมิตรความสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

เทคนิคการศัลยกรรมตาของไอนีค

ด้วยฝีมือและเทคโนลีที่ล้ำสมยซึ่งจะช่วยสร้างเส้นชั้นตาได้อย่างเรียบเนียนและสวยอย่างเป็นธรรมชาติ โดยลดรอยแผลเป็นให้น้อยที่สุด

 • มุ่งสู่การเนรมิตรให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติ

  ไอนีคมุ่งสู่ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนมีมาตั้งแต่เกิด

 • เทคนิคพิเศษและประสบการณ์ในการศัลยกรรมตาที่สั่งสมมา

  ผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตาและศัลยกรรมแก้ตา 1000 เคสต่อ 1 ปี

 • ทีม Let Me In Thailand
  Season 1-3

  หนึ่งในทีมแพทย์ที่เข้าร่วมรายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต

Qเหตุผลที่ไอนีคสามารถทำชั้นตาได้อย่างเป็นธรรมชาติคือ?

Aที่ไอนีคนั้นจะปรับความสูงและความลึกของไลน์ชั้นตาอย่างละเอียดและปราณีต

เข้าใจถึงโครงสร้างของดวงตา 3 ปัจจัยอย่างถ่องแท้ กำหนดความสูงและความลึกของชั้นตาจากโครงสร้างของชั้นตาตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ยังออกแบบชั้นตาตามรอยย่นของดวงตาแต่ละคน เพื่อให้ได้รูปตาที่ดูเป็นธรรมชาติ และยังลดรอยแผลเป็นให้น้อยที่สุดอีกด้วย

วิธีของไอนีคเพื่อชั้นตาที่เป็นธรรมชาติ

Solution1

ขนาดของตาสองชั้น

ขนาดของตาสองชั้น และความสูงของตาสองชั้นนั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างดวงตาที่ดูสวยงามอย่างเป้นธรรมชาติ ยิ่งตาสองชั้นเล็กมากเท่าไหร ก็จะยิ่งดูเป็นธรรมชาติ แต่กลับกันหากตาสองชั้นใหญ่มากเท่าไหร ก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อที่ควรระวัง แต่ถ้าหากทำตาสองชั้นเล็กมาเกินไปก็อาจจะเกิดตาสองชั้นหลบในขึ้นได้ แต่ถ้าหากทำใหญ่มากจนเกินไปก็จะเกิดชั้นตาไส้กรอก ที่ดูอ้วนและไม่เป็นธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการเลือกขนาดของตาสองชั้นให้เหมาะสมกับตนเองที่สุด

 • 적당한 쌍꺼풀 구간

  ความสำคัญของขนาดตาสองชั้น
  ความสูงที่สุดที่อยู่ในขีดจำกัดของความเป็นธรรมชาติของความสูงตาสองชั้นนั้น เรียกว่า เส้นขีดจำกัด กรณีที่เกิดเส้นขีดจำกัด ก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงคือชั้นตาไส้กรอกขึ้นได้
 • กรณีที่ความสูงของเส้นชั้นตามากเกินไป
  เป็นกรณีที่เกิดชั้นตาไส้กรอก เนื่องมาจากความสูงของชั้นตาที่เกินพอดี
 • ความสูงของชั้นตาที่พอดี
  ที่ไอนีคนั้นจะช่วยคุณหาความสูงของชั้นตาที่พอดีผ่านการศัลยกรรมแก้ตา ซึ่งจะช่วยให้ชั้นตามีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ

Solution2

ความลึกที่พอดีของชั้นตา

ที่ไิอนีคจะหาจุดที่ชัดเจน และสร้างไลน์ชั้นตาต่างกันไปตามขนาดของดวงตาแต่ละคน ตั้งแต่หัวตาจนถึงหัวตาเพื่อให้ได้ชั้นตาที่ธรรมชาติ

จุดสำคัญในการกำหนดไลน์ของตาสองชั้น

เวลากำหนดตาสองชั้นนั้น ถ้ากรีดในจุดที่ 1 จะทำให้ได้ชั้นตาที่ลึกและไม่เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าหากกรีดที่จุดที่อยู่ต่ำอย่างจุดที่ 3 ก็จะทำให้ชั้นตาคลายได้ง่ายดังนั้นการกรีดไลน์ชั้นตานั้นควรจะกรีดที่่จุดที่ 3 เพราะจะไม่ลึกเกินไปและไม่บางเกินไป

กำหนดความลึกในแต่ละจุดเพื่อป้องกันการคลายของชั้นตา

ที่ไอนีคจะใช้วิธีการกรีดชั้นตาแบบเรียบโดยจะหาและกำหนดความลึกของชั้นตาในจุดที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้จับชั้นตาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีการแก้ไข 3 จุดบริเวณหัวตาที่ปกติแล้วเป็นบริเวรที่คลายง่ายที่สุดเพื่อไม่ให้ชั้นตาคลายอีกด้วย

Triple Fix คืออะไร?

ตั้งแต่บริเวณหัวตาของตาสองชั้นนั้นจะเป็นบริเวณที่มีโอกาสคลายออกได้มากที่สุด ดึงนั้นวิธีนี้จึงเป็นแก้ไข 3 จุดไปไปพร้อมๆ กับการผูกเอ็นของกล้ามเนื้อเปลือกตากับจุดที่ชั้นตาหนาที่สุดเพื่อให้ได้ชั้นตาที่สวยงาม
เพื่อทำให้ชั้นตาสองชั้นบริเวณหัวตานั้นมีโอกาสคลายออกได้น้อยลงยิ่งขึ้น

Solution3

ดีไซน์ชั้นตาอย่างเป็นธรรมชาติตามรอยที่เปลือกตา

Natural skin crease การไกด์ไลน์ดีไซน์ตาสองชั้น

ที่ชั้นตานั้นจะมีรอยย่นธรรมชาติ (natural skin crease) ที่จะเคลื่อนไหวตามดวงตา ตาสองชั้นที่ไม่ได้ทำการศัลยกรรมตาสองชั้นนั้นจะมีรอยตาสองชั้นที่จับอย่างเป็นธรรมชาติตามรอยย่นนี้
ดังนั้นเวลาดีไซน์ตาสองชั้น จะต้องดีไซน์ตามรอยย่นธรรมชาติ เพื่อให้ได้ตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติและไม่เห็นรอยแผลเป็น

EYE UNIQUE INIQUE

เนรมิตความสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค

 • มากด้วยประสบการณ์ศัลยกรรมตาโดยเทคนิคพิเศษ
 • เข้าร่วมรายการ Let
  me in Thailand
  Season1-3
 • ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • เทคนิคการผ่าตัดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
모바일 약도전송

모바일 약도전송

문자 전송 받을 번호를 입력하시면
약도를 전송해드립니다.