Skip to content

I am UNIQUE, INIQUE

โรงพยาบาลศัลยกรรม
ไอนิค ศัลยกรรมลดกราม

ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งของใบหน้าทั้งด้านตรงและด้านข้าง
ปรับโครงสร้างหน้า V ให้สวยอย่างธรรมชาติ

LINE UniqueINIQUE

หน้าเรียวสวยอย่างธรรมชาติ

เทคนิคการศัลยกรรมเหลากรามควบคู่กับการกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก

 • การเหลากราม

  การตัดกระดูกส่วนขากรรไกรล่าง เหลากระดูกด้านข้างให้รับกับคาง

 • การกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก

  การลดความหนาของกระดูก ส่วนชั้นที่ 3 กำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอกที่รวมหนาขึ้น

เทคนิคการเหลากราม(Angle resection) ควบคู่กับการกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก (Corticectomy)
ส่งผลลัพธ์ให้หน้าเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติแบบชัดเจน

เปลี่ยนใบหน้าให้เสมือนสวยตั้งแต่เกิด

ศัลยกรรมลดกราโรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค

วิเคราะห์โครงสร้างอย่างละเอียดและแม่นยำเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่
เหมาะสม โดยใช้เครื่อง CT แบบสามมิติ

ซีทีสแกน 3D เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างที่ถูกต้อ

 • นำเข้าโมเดลรุ่น Green 16 ที่ช่วยลดรังสีและยังสามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็ว
 • 3D CT ที่สามารถวินิจฉัยโครงสร้างกระดูกด้วยภาพถ่ายสามมิติ
 • สามารถแก้ไขปรับรูปหน้าได้ด้วยการวินิจฉัยโครงสร้างกระดูกที่แม่นยำ
 • มุ่งสู่การเนรมิตรให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติ

  ไอนีคมุ่งสู่ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนมีมาตั้งแต่เกิด

 • ทีม Let Me In Thailand
  Season 1-3

  หนึ่งในทีมแพทย์ที่เข้าร่วมรายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต

 • เทคนิคพิเศษและประสบการณ์ในการศัลยกรรมตาที่สั่งสมมา

  ผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตาและศัลยกรรมแก้ตา 1000 เคสต่อ 1 ปี

วิธีผ่าตัดกรามของไอนิค

ลดความหนาของกระดูก โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค

การปรับโครงสร้างรูปหน้าที่ได้ผลชัดเจน

เราเปรียบเทียบใบหน้าของเรากับลูกบอลดังที่แสดงในภาพมุมของหูไม่ได้เป็นส่วนที่กว้างที่สุดเมื่อมองจากด้านหน้า
ส่วนที่กว้างที่สุดนั้นจะมองได้ว่าอยู่ด้านหลัง นั้นก็คือ ส่วนกระดูกใต้ใบหูที่บานออก
แต่การผ่าตัดเหลากรามจะเหมาะกับเคสที่มีปัญหาขากรรไกรล่างใหญ่
สำหรับการทำศัลยกรรมลดกรามที่โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค จะทำควบคู่กับการกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก
(full thickness corticectomy) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใบหน้าที่สวยอย่างธรรมชาติ

ตัดกระดูกกราม

ในการผ่าตัดกระดูกส่วนกรามจะเป็นกระดูกส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านหน้าตรง

การกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก

รูปมุมด้านข้าง แสดงให้เห็นความชัดเจนของ การกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก

ศัลยกรรมลดกราม โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค

ศัลยกรรมลดกราม โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค
รายละเอียด 1.5cm

การตัดกระดูกส่วนกรามบริเวณใต้หูออกมากจนเกินไป ส่งผลให้
หน้าดูไม่ธรรมชาติและกลายเป็นรูปหน้าที่ถูกเรียกว่า ” dog chin”
สาเหตุมาจากอะไร การตัดกระดูกส่วนมุมกรามบริเวณใต้หูออกให้มากที่สุดนั้น ถือว่าเป็นเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง มุมกรามและหน้าตรงนั้นแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กันก็ตาม การตัดกระดูกกรามที่ถูกต้อง ควรจะตัดกระดูกออกเพียง 1.5cm ให้ดูว่ายังมีมุม กระดูกส่วนนี้อยู่ส่งผลให้หน้าดูธรรมชาติกว่า อีกทั้งปัญหาการตัดกระดูกส่วนนี้ออกมากจนเกินไปทำให้รูปกระดูกไม่สมส่วน เป็นคลื่น ดูกระดูกไม่เรียบต่อกัน ดังนั้นศัลยกรรมกรามที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติ คือการผ่าตัดกระดูกมุมกรามออกเพียง 1.5 cm และเหลากระดูกมาให้รับกับปลายคาง

รูปหน้าที่แม้จะมองจากมุมหน้าตรงก็ดูเรียวสวย

จุดเด่นของการศัลยกรรมลดกรามให้โค้งยาว

 • 01

  หน้าได้รูปไข่เป็นวีไลน์รับกับคาง

 • 02

  หน้าเรียวอย่างธรรมชาติ ไม่มีปัญหากระดูกเป็นขั้นไม่เรียบ เปิดตัว Green16 รุ่นที่ลดการได้รับรังสีที่ความเร็วการถ่ายที่รวดเร็ว

 • 03

  ก็ไม่พบอุปกรณ์ยึดกระดูก

ตัวอย่าง ศัลยกรรมลดกราม
โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนิค

ตัวอย่าง 01

เทคนิคการศัลยกรรมเหลากรามควบคู่กับการกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก
ช่วยให้หน้าดูเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

 • Before

  ผ่าตัดเหลากราม +
  กำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก

 • After

  ผ่าตัดเหลากราม +
  กำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก

ตัวอย่าง 02

เทคนิคการศัลยกรรมเหลากรามควบคู่กับการกำจัดเนื้อเยื่อของกระดูกชั้นนอก
ช่วยให้หน้าดูเรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

 • Before

  หลังผ่าตัดเหลากราม + เลื่อนคาง

 • After

  หลังผ่าตัดเหลากราม + เลื่อนคาง

LINE UNIQUE INIQUE

เนรมิตความสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

โรงพยาบาลศัลยกรรมไอนีค

 • ด้วยประสบการณ์ศัลยกรรมตาโดยเทคนิคพิเศษ
 • เข้าร่วมรายการ Let
  me in Thailand
  Season1-3
 • ใน 1 ปี มีเคสศัลยกรรมตาและแก้ตามากกว่า 1,000 เคส
 • ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีเทคนิคพิเศษที่ได้รับการยอมรับทั้งในงานวิจัยและตำราเรียน
모바일 약도전송

모바일 약도전송

문자 전송 받을 번호를 입력하시면
약도를 전송해드립니다.